Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

София, 31 август 2006 г.

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 24 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Илия Константинов Илиев

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Марио Христов Николов

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Благомира Димитрова Андонова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Даниела Горанова Горанова

ЕГН ##########

5.

 

Цветан Александров Милев

ЕГН ##########

6.

 

Жана Бориславова Иванова

ЕГН ##########

7.

 

Валентин Русев Русев

ЕГН ##########

8.

 

Иван Коев Митев

ЕГН ##########

9.

 

Валентин Крумов Янев

ЕГН ##########

10.

 

Величка Иванова Грънчарова

ЕГН ##########

11.

 

Теодора Велянова Богданова

ЕГН ##########

12.

 

Красимир Георгиев Каракушев

ЕГН ##########

13.

 

Камен Маринов Каменов

ЕГН ##########

14.

 

Елена Маркова Балджиева

ЕГН ##########

15.

 

Димитър Николов Ангелов

ЕГН ##########

16.

 

София Стоилова Мутафчийска

ЕГН ##########

17.

 

Красимир Василев Вълев

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Симеон Игнатов Николов

ЕГН ##########

2.

 

Антоанета Димитрова Миланова

ЕГН ##########

3.

 

Бранимира Юлиянова Рокоманова

ЕГН ##########

4.

 

Джевдет Мустафов Синеков

ЕГН ##########

5.

 

Станислав Колев Йордански

ЕГН ##########

6.

 

Юлиян Валериев Киров

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения