Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 42

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Ямбол № 31 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Михаил Иванов Михайлов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Светла Пламенова Атанасова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Атанас Николов Атанасов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Йордан Койчев Йорданов

ЕГН ##########

5.

 

Мариана Георгиева Гърдева-

Виденова

ЕГН ##########

6.

 

Дженко Георгиев Дженков

ЕГН ##########

7.

 

Мариана Стоянова Христова

ЕГН ##########

8.

 

Атласка Любенова Данкова

ЕГН ##########

9.

 

Атанас Костов Бочуков

ЕГН ##########

10.

 

Станимир Петров Кескинов

ЕГН ##########

11.

 

Таня Иванова Петрова-Пеева

ЕГН ##########

12.

 

Мария Христова Гинева

ЕГН ##########

13.

 

Гроздю Костадинов Гроздев

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Емилия Димова Димова

ЕГН ##########

2.

 

Силвия Николаева Иванова

ЕГН ##########

3.

 

Симеон Тенев Монев

ЕГН ##########

4.

 

Михо Георгиев Добрев

ЕГН ##########

5.

 

Митко Ангелов Димитров

ЕГН ##########

6.

 

Даниела Иванова Петрова

ЕГН ##########

7.

 

Живко Борисов Жеков

ЕГН ##########

8.

 

Ахмед Хасанов Асланов

ЕГН ##########

9.

 

Джеми Саидова Авджиева

ЕГН ##########

10.

 

Кръстьо Панайотов Петров

ЕГН ##########

11.

 

Дианка Пенчева Стоянова

ЕГН ##########

12.

 

Тодор Господинов Тодоров

ЕГН ##########

13.

 

Живко Михайлов Минев

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения