Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Търговище № 28 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Апостол Гуцанов Апостолов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Иван Йорданов Иванов

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Емине Мехмет Халил

ЕГН ##########

4.

Членове:

Валентина Михайлова Антонова

ЕГН ##########

5.

 

Валентина Крумова Георгиева

ЕГН ##########

6.

 

Ваня Петрова Кукушева-Петрова

ЕГН ##########

7.

 

Диана Йорданова Игнатова

ЕГН ##########

8.

 

Маринела Павлова Първанова

ЕГН ##########

9.

 

Станислава Добрева Димитрова

ЕГН ##########

10.

 

Ася Боянова Велкова

ЕГН ##########

11.

 

Богомила Димитрова Димитрова

ЕГН ##########

12.

 

Дориана Георгиева Иларионова

ЕГН ##########

13.

 

Георги Славов Буржов

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Хрисимир Максимов Пройнов

ЕГН ##########

2.

 

Диян Русев Дечев

ЕГН ##########

3.

 

Илиана Желева Димитрова

ЕГН ##########

4.

 

Галя Стоянова Василева

ЕГН ##########

5.

 

Светлин Емилов Иванов

ЕГН ##########

6.

 

Любомир Денчев Желязков

ЕГН ##########

7.

 

Севгин Исмаил Хатиб

ЕГН ##########

8.

 

Сезгин Мустафов Хасанов

ЕГН ##########

9.

 

Искра Борисова Драгнева

ЕГН ##########

10.

 

Николай Стефанов Аспарухов

ЕГН ##########

11.

 

Милена Георгиева Михайлова

ЕГН ##########

12.

 

Валери Георгиев Кръстев

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения