Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: определяне деня, мястото и

  часа за теглене на жребиите

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 10, чл. 11а, ал. 2 и 6 във връзка с чл. 10о от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и свои решения № 80 и 81 от 11 септември 2006 г. Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

Определя деня, часа и мястото за теглене на жребиите за определяне на поредността на отпечатване на кандидатските листи в бюлетината за гласуване и на жребиите за определяне на реда на представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент в различните форми на предизборна кампания по БНР и БНТ - на заседание на ЦИК за ИПВР на 17 септември 2006 г. в 11,00 часа в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, входа откъм Ларгото, във фоайето на зала "Света София".

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения