Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115

София, 17 септември 2006г.

 

ОТНОСНО: постъпила жалба от коалиция "Български

 Народен съюз - Съюз на свободните демократи,

 ВМРО - БНД и БЗНС - Народен съюз",

 политическа партия "Демократи за силна България",

 коалиция "Обединени демократични сили" и

 коалиция "АТАКА" против решение № 10 от

 13.09.2006 г. на 13. РИК - Пазарджик

 

 

 

Постъпила е жалба от коалиция "Български народен съюз - Съюз на свободните демократи, ВМРО - БНД и БЗНС - Народен съюз", политическа партия "Демократи за силна България", коалиция "Обединени демократични сили" и коалиция "АТАКА" против решение № 10 от 13.09.2006 г. на 13. РИК - Пазарджик, за назначаване на СИК в община Брацигово.

Иска се отмяна на решението и постановяване на ново решение, с което да се назначат нови състави на СИК в община Брацигово, като се спази основното съотношение между парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание и на коалиция "Български народен съюз" бъдат назначени представители в СИК № 3, 5, 6, 9, 12, 14 и 15.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия 13. - Пазарджик, при назначаване на СИК в община Брацигово се е съобразила с разпоредбите на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР относно назначаване съставите на СИК. Така утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район. Районната избирателна комисия 13. - Пазарджик, е изпълнила и изискването на т. 7 от Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

Жалбоподателите не са дали предложение с имената на свои представители за замяна в посочените по-горе номера на  избирателни секции в община Брацигово.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от коалиция "Български народен съюз - Съюз на свободните демократи, ВМРО - БНД и  БЗНС - Народен съюз", политическа партия "Демократи за силна България", коалиция "Обединени демократични сили" и коалиция "АТАКА" против решение № 10 от 13.09.2006 г. на 13. РИК - Пазарджик, за назначаване на СИК в община Брацигово.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения