Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 206

София, 22 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: приключване на изборния ден за избиране на

                    президент и вицепрезидент на Републиката

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 12 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и получената информация от районните избирателни комисии за приключване на гласуването във всички избирателни секции на територията на Република България Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Обявява изборния ден за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на територията на Република България на 22 октомври 2006 г. за приключил в 19,30 ч.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

 

Всички решения