Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

София, 31 август 2006 г.

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 23 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Мария Андреева Тодорова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Васил Василев Лечев

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Александър Денев Недялков

ЕГН ##########

4.

Членове:

Стратийка Пенева Игнатова

ЕГН ##########

5.

 

Диана Нинова Начева

ЕГН ##########

6.

 

Милка Христова Христова

ЕГН ##########

7.

 

Нина Христова Тюрлесанова-

Чернева

ЕГН ##########

8.

 

Иван Косев Жерков

ЕГН ##########

9.

 

Стоян Начев Колев

ЕГН ##########

10.

 

Татяна Нихтянова Минева

ЕГН ##########

11.

 

Димитър Димов Димов

ЕГН ##########

12.

 

Даниела Алексиева Цекова

ЕГН ##########

13.

 

Венета Кирилова Михова

ЕГН ##########

14.

 

Стефан Георгиев Сталев

ЕГН ##########

15.

 

Любомир Петров Георгиев

ЕГН ##########

16.

 

Снежанка Димитрова Георгиева-

Божинова

ЕГН ##########

17.

 

Христина Вичо Стойкова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Галина Христова Стоянова

ЕГН ##########

2.

 

Даниела Кирилова Манолова

ЕГН ##########

3.

 

Жельо Николов Желев

ЕГН ##########

4.

 

Десислава Спасова Григорова

ЕГН ##########

5.

 

Емил Йорданов Желев

ЕГН ##########

6.

 

Радостина Костадинова

Пазвантова

ЕГН ##########

7.

 

Александър Петров Петров

ЕГН ##########

8.

 

Надежда Иванова Байчева

ЕГН ##########

9.

 

Славчо Георгиев Гаврилов

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения