Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 26 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Красимир Евлогиев Григоров

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Иванка Атанасова Грозева

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Миглена Христова Бориславова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Катя Димитрова Станева

ЕГН ##########

5.

 

Галина Георгиева Костова

ЕГН ##########

6.

 

Владимир Владимиров Георгиев

ЕГН ##########

7.

 

Параскева Георгиева Лалчева

ЕГН ##########

8.

 

Лилия Георгиева Богданова

ЕГН ##########

9.

 

Йонета Николаева Ничева

ЕГН ##########

10.

 

Димитър Стоянов Маринов

ЕГН ##########

11.

 

Калин Петров Раймундов

ЕГН ##########

12.

 

Станислав Колев Йордански

ЕГН ##########

13.

 

Илияна Василева Недева

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Харалампи Тодоров Харалампиев

ЕГН ##########

2.

 

Цветанка Георгиева Бакалова

ЕГН ##########

3.

 

Зекрие Халилилова Пайтарева

ЕГН ##########

4.

 

Константин Димитров Костов

ЕГН ##########

5.

 

Диана-Петя Делчева Делчева

ЕГН ##########

6.

 

Александър Петров Петров

ЕГН ##########

7.

 

Йонетка Николова Йончева

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения