Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 143

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Общинския съвет на ДПС - Момчилград,

против решение  № 12 от 16.09.2006 г. на

РИК - Кърджали № 9

 

 

Постъпила е жалба от Общинския съвет на ДПС - Момчилград, вх. № 20 от 20.09.2006 г. в РИК - Кърджали, против решение № 12 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9, за назначаването на СИК в община Момчилград.

Възражението касае назначаване на представители на политическа партия "БНС" в СИК в община Момчилград.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъда разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения.

Районната избирателна комисия - Кърджали № 9, с обжалваното решение е назначила съставите и ръководствата на СИК в община Момчилград съгласно предложението на кмета на общината при постигнато при него съгласие на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание за съставите и ръководствата на СИК в община Момчилград и се е съобразила с разпоредбата на чл. 10л, ал. 5, изр. първо от ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

Приложимият закон (чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР) не предвижда представители на всички политически сили във всяка секционна избирателна комисия. Представителството се отнася до основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание общо за избирателния район.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10л, ал. 5, изр. първо и чл. 10м, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Общинския съвет на ДПС - Момчилград, против решение № 12 от 16.09.2006 г. на РИК - Кърджали № 9, за назначаване съставите на в СИК в община Момчилград.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения