Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

София, 25 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: обявяване на решенията на районните избирателни комисии

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и ал. 4 и § 2 от заключителните разпоредби на  Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 24, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Районните избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават.

2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на районната избирателна комисия веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му.

3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място, подписват се от председателя и секретаря на РИК и се подпечатват с печата на комисията.

Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им, като на тях се отбелязват датата и часът на свалянето им от общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения