Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Благоевград № 1 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Незабравка Иванова Стоева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Спас Николов Велков

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Алириза Али Ризов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Росица Зафирова Иванчева

ЕГН ##########

5.

 

Марика Георгиева Вретенарска

ЕГН ##########

6.

 

Иван Благоев Катърджиев

ЕГН ##########

7.

 

Георги Наумов Христов

ЕГН ##########

8.

 

Анна Иванова Марина

ЕГН ##########

9.

 

Светлана Николова Радулова

ЕГН ##########

10.

 

Цветанка Боянова Христова

ЕГН ##########

11.

 

Славка Василева Шавулева

ЕГН ##########

12.

 

Реджеп Рахман Ариф

ЕГН ##########

13.

 

Чавдар Максимов Молов

ЕГН ##########

14.

 

Димитър Михайлов Лишков

ЕГН ##########

15.

 

Костадин Шишманов Ангелов

ЕГН ##########

16.

 

Теодора Кирилова Асланска

ЕГН ##########

17.

 

Славчо Георгиев Смилков

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Величка Стоева Мангурева

ЕГН ##########

2.

 

Диана Николова Ганева

ЕГН ##########

3.

 

Ваня Костадинова Колчакова

ЕГН ##########

4.

 

Надежда Костадинова

Кайнакчиева

ЕГН ##########

5.

 

Хасан Али Хаджи

ЕГН ##########

6.

 

Съби Здравков Кислев

ЕГН ##########

7.

 

Елмира Бориславова Въчкова

ЕГН ##########

8.

 

Деница Жорж Драганова

ЕГН ##########

9.

 

Румяна Янева Николова

ЕГН ##########

10.

 

Веселин Спасов Ангелов

ЕГН ##########

11.

 

Георги Милушев Гоцев

ЕГН ##########

12.

 

Стефан Петров Гайдарски

ЕГН ##########

13.

 

Иванка Миланова Джабирова

ЕГН ##########

14.

 

Анета Руменчева Велянова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения