Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 164

София, 3 октомври 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: жалбата на Галина Димитрова Георгиева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" за община Генерал Тошево

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 229 от 3.10.2006 г., от Галина Димитрова Георгиева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" за община Генерал Тошево, срещу решение на кмета на община Генерал Тошево, взето с протокол от 4.09.2006 г., и решение № 15 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8, за назначаване състави на СИК в община Генерал Тошево. В жалбата се твърди, че в квотите на ПП "АТАКА" са назначени нелегитимни представители на ПП "АТАКА" и чието решение е потвърдено в решението на РИК - Добрич.

Жалбата е недопустима.

Подадена е след изтичане на тридневния срок по чл. 10н, ал. 2 от ЗИПВР. Решението на кмета на община Генерал Тошево е взето с протокол от 4.09.2006 г., а решението на РИК - Добрич № 8, е от 16.09.2006 г. Тридневният срок за обжалването им е изтекъл преди подаване на жалбата.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Галина Димитрова Георгиева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" за община Генерал Тошево, срещу решението на кмета на община Генерал Тошево и решение № 15 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8, като недопустима.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения