Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 191

София, 16 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: получаване и обработване на данните от гласуването в чужбина

 

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. След приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи секционните избирателни комисии в чужбина задължително попълват изборните данни в утвърдена от ЦИК за ИПВР протокол-грама по образец.

2. Секционните избирателни комисии изпращат (предават) протокол-грамите в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

3. Дипломатическите или консулските представителства в чужбина изпращат протокол-грамите до ЦИК за ИПВР по специалната комуникация чрез Министерството на външните работи. Секционните избирателни комисии изчакват потвърждаването на протокол-грамите.

Протокол-грамите, изпращани от дипломатическите или консулските представителства, се подписват от техните ръководители.

Там където няма специална комуникация, протокол-грамите се изпращат (предават) чрез телекс, факс или електронна поща до МВнР, а след това от МВнР до ЦИК за ИПВР.

4. Централната избирателна комисия за ИПВР получава протокол-грамите от МВнР срещу подпис. Членът на ЦИК за ИПВР заверява с подписа си протокол-грамата.

Прави се ксероксно копие на протокол-грамата, което също се заверя с подписа на члена на ЦИК за ИПВР на всяка страница. Ксероксното копие се предоставя в изчислителния пункт за въвеждане и изготвяне на компютърно предложение за протокол на СИК в изчислителния пункт на ЦИК за ИПВР.

Компютърната разпечатка за въведените протокол-грами се подписва от представител на ЦИК за ИПВР и изчислителя.

След въвеждане на протокол-грамите те се връщат на члена на ЦИК за ИПВР срещу подпис.

5. Утвърждава образец на протокол-грама за гласуване в чужбина (Приложение № 1).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения