Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

София, 22 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Задание за участие в конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИК за ИПВР и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

2. Обявява конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИК за ИПВР и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения