Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

София, 13 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

 Решение № 30 от 30 август 2006 г.

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и 20, ал. 4 - 8, чл. 10б, ал. 3 - 9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, чл. 10н, ал. 3, т. 8 и § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 41, ал. 8, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка във фамилното име на члена на РИК Враца № 6 - Калина Емилова Димкова, като вместо Димкова, да се чете "Динкова".

2. Допуска поправка в собственото име на члена на РИК Враца № 6 Мильо Димитров Милев, като вместо Мильо да се чете "Милю".

3. Допуска поправка в собственото име и ЕГН на члена на РИК Враца № 6 Цветана Йотова Иванова, като вместо Цветана да се чете "Цветелина" и вместо ЕГН ########## да се чете "ЕГН ##########".

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Враца.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                 Мустафа Карадайъ

Всички решения