Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

София, 4 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Пловдив № 16 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Наташа Методиева Ценева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Сюрия Юсуф Дене

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Елена Крумова Сиракова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Добромир Милков Трифонов

ЕГН ##########

5.

 

Тодор Иванов Кръстев

ЕГН ##########

6.

 

Илия Трифонов Черпоков

ЕГН ##########

7.

 

Недялка Иванова Петрова

ЕГН ##########

8.

 

Георги Иванов Новаков

ЕГН ##########

9.

 

Люблян Атанасов Събев

ЕГН ##########

10.

 

Красимир Васков Търкаланов

ЕГН ##########

11.

 

Илиян Дончев Дончев

ЕГН 7009244464

12.

 

Румен Тодоров Исов

ЕГН ##########

13.

 

Анани Василев Ангелов

ЕГН ##########

14.

 

Иван Борисов Шопов

ЕГН ##########

15.

 

Георги Милков Мумджиев

ЕГН ##########

16.

 

Соня Василева Ташева

ЕГН ##########

17.

 

Тодор Петков Христев

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Пенко Василев Василев

ЕГН ##########

2.

 

Иван Вълчев Чакъров

ЕГН ##########

3.

 

Андриана Христова Генчева

ЕГН ##########

4.

 

Йорданка Кирилова Гълъбова

ЕГН ##########

5.

 

Девриш Таиб Хасан

ЕГН ##########

6.

 

Октай Шабан Чалъшкан

ЕГН ##########

7.

 

Емилия Василева Русева

ЕГН ##########

8.

 

Деляна Дончева Казакова

ЕГН ##########

9.

 

Мариана Ангелова Станчева

ЕГН ##########

10.

 

Христо Николаев Стоянкин

ЕГН ##########

11.

 

Димитър Петков Керин

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения