Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 202

София, 20 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"

 

Постъпила е жалба, вх. № 396 от 20.10.2006 г., от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България", с която се обжалва пред ЦИК за ИПВР извършено нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от националната частна телевизия bTV.

В жалбата се твърди, че на 20.10.2006 г. в сутрешния блок на bTV "Тази сутрин" е проведено интервю с кандидата за президент Георги Първанов, с което му е било предоставена възможност за предизборна агитация вън от хипотезата на чл. 11г, ал. 2 от ЗИПВР. Твърди се също, че подобна възможност не е била предоставена на жалбоподателя и на част от другите регистрирани кандидати.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

В жалбата не се съдържат данни и доказателства, че жалбоподателят е поискал и му е било отказано участие в аналогично предаване на същата телевизия и при същите условия и цени. Това обстоятелство лишава от правен интерес жалбоподателя.

Жалбата не отговаря на изискванията на чл. 11г, ал. 1 и не влиза в хипотезата на ал. 2 от същия текст на ЗИПВР, тъй като bTV е частна телевизия с национален обхват.

На основание чл. 10н, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България", като неоснователна.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                                       Мустафа Карадайъ

Всички решения