Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 203

София, 20 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на наблюдатели и снабдяване с удостоверения в това им качество

 

 

В изпълнение на Решение № 10255 от 20.10.2006 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, с което се отменя Решение № 196 от 18.10.2006 г. на ЦИК за ИПВР в частта му, в която е отказана регистрация и снабдяване със съответни документи за наблюдатели на предложените от ОБН "Целокупна България" лица: Емил Ангелов Александров, Донка Запрянова Матева и Христо Иванов Цветков Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И :

 

РЕГИСТРИРА за наблюдатели предложените от ОБН "Целокупна България" лица: Емил Ангелов Александров, Донка Запрянова Матева и Христо Иванов Цветков, и им издава удостоверения за наблюдатели в президентските избори - 2006 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения