Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Русе № 19 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Милена Георгиева Хинкова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Елиз Фикрет Халил

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Камелия Стоянова Нейкова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Десислава Петрова Дивчева

ЕГН ##########

5.

 

Искрен Маринов Илиев

ЕГН ##########

6.

 

Петър Стефков Карасимеонов

ЕГН ##########

7.

 

Анатоли Петров Казаков

ЕГН ##########

8.

 

Ивайло Николаев Иванов

ЕГН ##########

9.

 

Виолета Ангелова Петрова

ЕГН ##########

10.

 

Златан Стоянов Златанов

ЕГН ##########

11.

 

Ина Георгиева Райчева-Цонева

ЕГН ##########

12.

 

Петър Банчев Банчев

ЕГН ##########

13.

 

Ирена Ангелова Петрова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Екатерина Василева Заякова

ЕГН ##########

2.

 

Пенчо Пламенов Милков

ЕГН ##########

3.

 

Татяна Чавдарова Везирова-

Христова

ЕГН ##########

4.

 

Алина Кирилова Блъскова

ЕГН ##########

5.

 

Силвия Костадинова Цонева

ЕГН ##########

6.

 

Владимир Огнянов Колев

ЕГН ##########

7.

 

Севджихан Мустанова Ахмед

ЕГН ##########

8.

 

Гюнай Аккъева Кадънкова

ЕГН ##########

9.

 

Атила Росенов Минев

ЕГН ##########

10.

 

Александър Велков Ганчев

ЕГН ##########

11.

 

Мария Желязкова Василева

ЕГН ##########

12.

 

Васил Тодоров Василев

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

 

Всички решения