Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: реквизити на печатите на секционните и

 районните избирателни комисии

 

 

На основание чл. 9, ал. 6 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен и съдържа следните реквизити: ИПВР 2006, ИР XY и уникален петцифрен номер A B C D E

 

ИПВР 2006

ИР 21

1 2 3 4 5

 

2. Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с надпис във външния пръстен “Избори 2006”, надпис във вътрешния кръг “РИК XY” и наименованието на града.

3. Броят на печатите за секционните избирателни комисии в даден избирателен район е с 10 % по-голям от броя на секциите в района.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения