Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Пазарджик № 13 в състав от 12 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Йордан Стефанов Димитров

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Мехмед Асан Карамолла

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Атанас Иванов Туманов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Елена Кръстева Попова

ЕГН ##########

5.

 

Калина Владимирова Симонова

ЕГН ##########

6.

 

Цветанка Иванова Христоскова

ЕГН ##########

7.

 

Димитър Александров Евлогиев

ЕГН ##########

8.

 

Али Ахмед Чешмеджиев

ЕГН ##########

9.

 

Петър Иванов Копанов

ЕГН ##########

10.

 

Емилия Русева Георгиева

ЕГН ##########

11.

 

Силвана Костадинова Георгиева

ЕГН ##########

12.

 

Тодор Милчев Тодоров

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Атанас Георгиев Павлов

ЕГН ##########

2.

 

Елена Кирилова Ангелова

ЕГН ##########

3.

 

Александър Кирилов Шопов

ЕГН ##########

4.

 

Асан Муса Кепчелюв

ЕГН ##########

5.

 

Любка Сотирова Близнакова

ЕГН ##########

6.

 

Иван Стоянов Коруджийски

ЕГН ##########

7.

 

Тодор Аврионов Тодоров

ЕГН ##########

8.

 

Илко Георгиев Борисов

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения