Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 154

София, 27 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалбата на Григор Методиев Григоров -

 упълномощен представител на ДСБ за

 Софийска област

 

Постъпила е жалба, вх. № 209 от 26.09.2006 г., с клеймо на плика от 19.09.2006 г., от Григор Методиев Григоров - упълномощен представител на ДСБ за Софийска област, срещу решенията на РИК - Софийска област № 26, за назначаване състави на СИК в общините Драгоман, Сливница и Божурище. Твърди се, че е намалена квотата на ДСБ в нарушение на чл. 10л, ал. 5 и чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР.

Жалбата е недопустима.

Подадена е след изтичане на тридневния срок по чл. 10н, ал. 2 от ЗИПВР. Решенията на РИК - Софийска област № 26, с № 2 и 8 са от 12.09.2006 г., и решение № 12 е от 14.09.2006 г. Тридневният срок за обжалването им е изтекъл преди подаване на жалбата.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Григор Методиев Григоров - упълномощен представител на ДСБ за Софийска област, срещу решенията на РИК - Софийска област № 26, като недопустима.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                             Мустафа Карадайъ

Всички решения