Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 205

София, 22 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: гласуване на лица, обучаващи се в

                    магистърска степен

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 36, ал. 9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И :

 

Лица, завършили бакалавърска степен на обучение, могат да гласуват в секция в населеното място, на територията на което продължават обучението си в магистърска степен, след представяне на лична карта, студентска книжка и документ за платена такса за обучение в магистърска степен.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

РС/КП

Всички решения