Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

221

София, 25 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: протокол-грама за гласуване в чужбина за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образец на протокол-грама за гласуване в чужбина за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г. (Приложение № 1).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения