Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

София, 17 септември 2006г.

 

ОТНОСНО: одобряване на техническия образец на

 бюлетината за гласуване на изборите за

 президент и вицепрезидент на Републиката

 на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 18 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Одобрява техническия образец на бюлетината за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения