Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 28

София, 30 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Габрово № 7 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Иванка Иванова Баева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Анелия Рангелова Димитрова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Мария Николаева Недева

ЕГН ##########

4.

Членове:

Евгения Петрова Попова

ЕГН ##########

5.

 

Татяна Атанасова Рачева

ЕГН ##########

6.

 

Соня Борисова Семова

ЕГН ##########

7.

 

Диана Атанасова Даначева

ЕГН ##########

8.

 

Анна Захариева Ценкова

ЕГН ##########

9.

 

Тихомир Стефанов Станев

ЕГН ##########

10.

 

Стефан Илиев Тумбалов

ЕГН ##########

11.

 

Николай Стефанов Дачев

ЕГН ##########

12.

 

Лиляна Методиева Хранова-

Петкова

ЕГН ##########

13.

 

Петър Минков Георгиев

ЕГН ##########


Резерви:

 

 

1.

 

Йорданка Алексиева Влаева

ЕГН ##########

2.

 

Младен Минков Гълъбов

ЕГН ##########

3.

 

Десислава Евгениева Колева

ЕГН ##########

4.

 

Айтен Адемова Гавазова

ЕГН ##########

5.

 

Пепа Русинова Хаджиева

ЕГН ##########

6.

 

Борис Илиев Беров

ЕГН ##########

7.

 

Владимир Ненчев Енчев

ЕГН ##########

8.

 

Мария Николова Томова

ЕГН ##########

9.

 

Илия Кънчев Михайлов

ЕГН ##########

10.

 

Пейо Митев Делчев

ЕГН ##########

11.

 

Бонка Дойнова Тихова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения