Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

София, 20 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: постъпила жалба от упълномощения представител на коалиция "АТАКА" за област Перник против решение  № 16 от 16.09.2006 г. РИК - Перник № 14

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 25 от 18.09.2006 г. в РИК - Перник, от упълномощения представител на коалиция "АТАКА", против решение № 16 от 16.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на представители на коалиция "АТАКА" в СИК в община Земен.

Възражението касае неназначаване на представители на коалиция "АТАКА" във всяка СИК в община Земен.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Приложимият закон (чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР) не предвижда представители на всички политически сили във всяка секционна избирателна комисия. Представителството се отнася до основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание общо за избирателния район.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10л, ал. 5, изр. първо и чл. 10м, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на коалиция "АТАКА", против решение № 16 от 16.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на представители на коалиция "АТАКА" в СИК в община Земен.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения