Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

167

София, 4 октомври  2006 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в приетите с Решение № 161 от 1 октомври 2006 г. Методически указания за СИК

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в приетите с  Решение № 161 от 1 октомври 2006 г. Методически указания на Централната избирателна комисия за избиране президент и вицепрезидент на републиката на секционните избирателни комисии, като

1. В раздел ІІІ, подраздел "Предизборен ден", т. 2 в буква "е" се заличава второто изречение.

2. В раздел ІV, подраздел "Гласуване на лица, служебно заети с произвеждането на изборите" в т. 29 след думите "съответната избирателна секция" се заличават думите и скобите "(наблюдатели, застъпници)".

Решението е окончателно.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения