Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 207

София, 22 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: нарушаване на ЗИПВР, допуснато от

                    член на ЦИК за ИПВР

 

На своето заседание, открито в 19,30 ч. на 22 октомври 2006 г., ЦИК за ИПВР констатира, че членът на ЦИК за ИПВР Антон Георгиев Сираков в нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители във връзка § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката  участва в пряко предаване на телевизия "bTV" "Избори 2006".

В това предаване в нарушение на задълженията си на член на ЦИК за ИПВР - длъжностно лице по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ЗИНП във връзка с § 2 от ЗИПВР Антон Георгиев Сираков като представител на политическа партия "АТАКА" в качеството си на неин заместник-председател участва в дискусия с представители на други политически формации и с действията си извършва агитация в полза на кандидата за президент Волен Сидеров.

Предвид констатацията за извършено нарушение на чл. 21, ал. 5 от ЗИНП във връзка с § 2 от ЗИПВР и на основание чл. 18г във връзка с чл. 18д, ал. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

 

КОНСТАТИРА, че членът на ЦИК за ИПВР Антон Георгиев Сираков, е извършил нарушение на чл. 21, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители във връзка с § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, представляващо агитация по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗИНП във връзка с § 2 от ЗИПВР.

ЗАДЪЛЖАВА председателя на ЦИК за ИПВР в 3-дневен срок от приемането на това решение да състави акт за установяване на административно нарушение, извършено от члена на ЦИК за ИПВР Антон Георгиев Сираков, и да извърши дължимите действия за изпълнение на разпоредбата на чл. 18д, ал. 1 от ЗИПВР.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения