Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 40

София, 31 август 2006 г.

 

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Хасково № 29 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Татяна Стоянова Пальова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Веселина Тенчева Иванова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Екатерина Златкова Болзова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Петя Георгиева Караиванова

ЕГН ##########

5.

 

Боряна Радкова Делчева

ЕГН ##########

6.

 

Кристиян Живков Якимов

ЕГН ##########

7.

 

Стефан Генков Гинев

ЕГН ##########

8.

 

Атанас Зафиров Янчев

ЕГН ##########

9.

 

Смиляна Николова Нитова

ЕГН ##########

10.

 

Славея Георгиева Костадинова

ЕГН ##########

11.

 

Димитър Вълчев Гавазов

ЕГН ##########

12.

 

Недялка Димитрова Кънева

ЕГН ##########

13.

 

Танер Мюмюн Емин

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Митко Делчев Христозов

ЕГН ##########

2.

 

Стоян Йорданов Иванов

ЕГН ##########

3.

 

Христо Иванов Иванов

ЕГН ##########

4.

 

Ибрям Раиф Мустафа

ЕГН ##########

5.

 

Николай Тодоров Димитров

ЕГН ##########

6.

 

Ина Димитрова Мартинова

ЕГН ##########

7.

 

Кирил Янков Гегов

ЕГН ##########

8.

 

Катя Славова Иванова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения