Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 133

София, 20 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: постъпила жалба от политическа партия НДСВ, коалиция "Обединени демократични сили", политическа партия ДСБ и политическа партия "Земеделски народен съюз" против решение № 6 от 15.09.2006 г. на РИК - Кюстендил № 10

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 22 от 19.09.2006 г. на РИК, от политическа партия НДСВ, коалиция "Обединени демократични сили", политическа партия ДСБ и политическа партия "Земеделски народен съюз" против решение № 6 от 15.09.2006 г. на РИК - Кюстендил № 10, обявено на 16.09.2006 г. в 10,10 ч. за назначаване на СИК в община Бобов дол.

Изразява се несъгласие с решението на РИК, тъй като не е удовлетворено изцяло предложението на посочените политически сили при назначаване съставите и ръководствата на СИК в община Бобов дол. Иска се отмяна на решението на РИК - Кюстендил, и приемане на ново, с което да се назначат нови състави на СИК в община Бобов дол.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Кюстендил № 10, с обжалваното решение, прието единодушно, се е съобразила с разпоредбите на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район. Районната избирателна комисия е изпълнила и изискването на т. 7 от Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от политическа партия НДСВ, коалиция "Обединени демократични сили", политическа партия ДСБ и политическа партия "Земеделски народен съюз" против решение № 6 от 15.09.2006 г. на РИК - Кюстендил № 10, за назначаване на СИК в община Бобов дол.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения