Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

София, 16 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

 Решение № 31 от 30 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и 20, ал. 4 - 8,  чл. 10б,  ал. 3 - 9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, чл. 10н, ал. 3, т. 8 и § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в собственото име на члена на РИК - Кърджали № 9, Димитрия Драганова Василева, като вместо грешно изписаното име "Димитрина" да се чете "Димитрия".

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кърджали № 9.

 

.

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения