Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 210

София, 23 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. бяха произведени избори за президент и вицепрезидент на Република България.

В изборния ден от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 7 075 041 избиратели, участие в изборния ден взеха 2 856 734 избиратели.

На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 22 октомври 2006 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии и инициативни комитети по реда на вписване в интегралната бюлетина, както следва:

1. Неделчо Крумов Беронов и Юлиана Иванова Николова, предложени от инициативен комитет - 271 078 гласа.

2. Любен Йорданов Петров и Нели Атанасова Топалова, предложени от инициативен комитет - 13 854 гласа.

3. Георги Седефчов Първанов и Ангел Иванов Марин, предложени от инициативен комитет - 1 780 119 гласа.

4. Григор Петров Велев и Йордан Жеков Мутафчиев, предложени от Обединение на българските националисти "Целокупна България" - 19 857 гласа.

5. Петър Кирилов Берон и Стела Димитрова Ангелова-Банкова, предложени от инициативен комитет - 21 812 гласа.

6. Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, предложени от политическа партия "АТАКА" - 597 175 гласа.

7. Георги Евдокиев Марков и Мария Маринова Цонева-Иванова, предложени от политическа партия "Ред, законност и справедливост" - 75 478 гласа.

В изборите на 22 октомври 2006 г. няма избрани президент и вицепрезидент на Републиката, тъй като в гласуването не са участвали повече от половината от избирателите.

Определя първите две кандидатски листи, получили най-много гласове, които да участват в нов избор съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от Конституцията на Република България, както следва:

1. Георги Седефчов Първанов и Ангел Иванов Марин, предложени от инициативен комитет - 1 780 119 гласа.

2. Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, предложени от политическа партия "АТАКА" - 597 175 гласа.

Нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката да се произведе на 29 октомври 2006 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

                                               ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

                                                                                              Александър Петров

 

                                                                                              Бисер Троянов

           

                                                                                              Хараламби Анчев

 

Ч Л Е Н О В Е:

 

            Ралица Негенцова                                       Цветана Чуклева

 

            Иван Давидов                                              Наташа Тачева

 

            Румен Еленски                                            Румяна Стоева-Сидерова

 

            Светла Димитрова                                      Димитър Радев

 

            Иван Минев                                                 Мина Топузова

 

            Емил Пенков                                               Сабрие Сапунджиева

 

            Ивелина Капралова                         Иларион Иларионов

 

            Елена Маркова                                            Антон Сираков

Всички решения