Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

София, 4 септември 2006 г.

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Стара Загора № 27 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Татяна Тотева Белчева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Елисавета Бориславова Недкова-

Иванова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Иван Белев Великов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Веселина Иванова Андреева

ЕГН ##########

5.

 

Снежана Славова Станкова

ЕГН ##########

6.

 

Филип Николаев Шукаров

ЕГН ##########

7.

 

Ивайло Начев Иванов

ЕГН ##########

8.

 

Румен Василев Василев

ЕГН ##########

9.

 

Теодора Матева Нейчева

ЕГН ##########

10.

 

Боряна Костова Карамихова

ЕГН ##########

11.

 

Димитър Димов Димов

ЕГН ##########

12.

 

Нешка Ивелинова Кондакчиева

ЕГН ##########

13.

 

Илиан Свиленов Тодоров

ЕГН ##########

14.

 

Тихомир Динев Томов

ЕГН ##########

15.

 

Радни Димитров Раднев

ЕГН ##########

16.

 

Мария Емилова Савова

ЕГН ##########

17.

 

Ахмед Адем Ибиш

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Янек Ганев Ганев

ЕГН ##########

2.

 

Живка Радева Аладжова

ЕГН ##########

3.

 

Иван Тотев Маджаров

ЕГН ##########

4.

 

Елена Недялкова Василева

ЕГН ##########

5.

 

Даниела Георгиева Дианова

ЕГН ##########

6.

 

Тунджай Рамадан Йозтюрк

ЕГН ##########

7.

 

Хюсеин Мехмедов Кехайов

ЕГН ##########

8.

 

Енчо Желев Иванов

ЕГН ##########

9.

 

Павел Славов Павлов

ЕГН ##########

10.

 

Атанас Тодоров Атанасов

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения