Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 218

София, 24 октомври 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от Стефан Дончев - председател на СИК № 254619063 - София, ж.к. Люлин

 

Постъпила е жалба, вх. № 414 от 24.10.2006 г., от  Стефан Дончев - председател на СИК № 254619063 - София, ж.к. Люлин, с която се атакуват решения на РИК - София № 25, за прекратяване включването на резервни членове на СИК считано от 20.10.2006 г. след 17,00 ч. и в изборния ден. Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл. 18, ал. 1 и чл. 82, ал. 2 от ЗИНП и чл. 10м от ЗИПВР.

При извършена справка в РИК - София № 25, се установи, че комисията не е вземала такова принципно решение. На 22 октомври 2006 г. след 11,00 ч. два часа, след като е изтекъл срокът по чл. 82, ал. 2 от ЗИНП и след изчерпване на всички резерви, РИК - София № 25, е преустановила назначаването на нови членове на СИК. Към този момент съставите на СИК са били попълнени и не е имало комисия в състав под шест членове.

Жалбата е допустима, но е неоснователна. Комисията е спазила законовите разпоредби на чл. 82, ал. 2 от ЗИНП и чл. 10м от ЗИПВР и предвидените срокове.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 82, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Дончев като неоснователна.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения