Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 216

София, 23 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: бюлетината за гласуване при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Решение № 110 от 17.09.2006 г. и Решение № 113 от 17.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. УТВЪРЖДАВА технически образец на бюлетината за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г. съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

2. Полиграфическата защита на бюлетината е съгласно Решение № 119 от 18.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения