Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

София, 31 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Георги Седефчов Първанов и кандидат за вицепрезидент Ангел Иванов Марин за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от инициативен комитет в състав: Стефан Ламбов Данаилов, Костадин Петков Карамитрев, Антон Николов Дончев, Светлин Русев Вълчев, Божидар Димитров Стоянов, Венелин Христов Цанков, Леда Гео Милева, Нешка Стефанова Робева, Любомир Спиридонов Левчев, Иван Йорданов Гранитски, Вежди Лефтеров Рашидов, Марко Атанасов Семов,  Емил Аспарухов Стойчев, Димитър Георгиев Гоцев, Иван Георгиев Филчев, Недялко Асенов Йорданов, Велислава Иванова Дърева, Петя Иванова Василева, Иван Николов Черноземски, Дамян Николов Дамянов, Тодор Димитров Черкезов, Тотко Найденов Стоянов, Борислав Михайлов Борисов, Анна Манолова Недялкова, Нино Петков Нинов, Георги Костов Георгиев, Станислав Тодоров Семерджиев, Валя Младенова Балканска, Николина Иванова Чакърдъкова, Николай Димитров Овчаров, Георги Тодоров Калоянчев, Хайгашод  Азад Агасян, Христина Борисова Ангелакова, Никола Иванов Инджов, Веселин Стефанов Маринов, Аня Ангелова Пенчева, Мариан Стоянов Бачев, Красимир Митев Мирев, Кирил Петров Йорданов, Евгений Желев Желев, Божидар Иванов Йотов, Дора Илиева Янкова, Георги Иванов Иванов, Лазар Димитров Причкапов, Иво Кирилов Андонов, Николай Стоянов Трифонов, Стефан Иванов Танев, Ганчо Тодоров Ганчев, Йордан Йовчев Йовчев, Константин Стефанов Папазов, Любомир Ефтимов Ганев, Йорданка Благоева Иванова, Боян Радев Александров, Валентин Йорданов Димитров, Хасан Исаев Мюрселов, Георги Николов Мърков, Борис Методиев Георгиев, Иван Николов Абаджиев, Янко Русев Русев, Пюзант Ованес Касабян, Иван Димитров Иванов, Емил Аврамов Кало, Милка Пеева Масурска, Евгений Георгиев Гиндев,  Васил Костадинов Проданов, Сюлейман Байрямов Сеферов - Сули, Борис Генадиев Панкин, Никола Иванов Колев, Катя Николова Димитрова, Ангел Атанасов Папазов, Мариана Николова Попова, Анелия Георгиева Динева, Петър Иванов Стефанов, Тако Иванов Кръстев, Стоян Нешев Топалов, Яков Йосифов Молхов, Петър Траянов Велчев, Сава Пенчев Гърбузанов, Цветан Димитров Минков, Васил Трифонов Долапчиев, Красимир Петков Коцев, Георги Стоянов Георгиев, Електра Атанасова Стоева, Златина Росинова Узунова, Людмил Любенов Антов, Адил Ахмед Решидов, Арбен Мустафов Мименов, Александър Трифонов Томов, Георги Чавдаров Анастасов, Спас Янев Панчев, Николай Георгиев Камов, Кръстьо Илиев Петков, Тома Янков Томов, Александър Панайотов Каракачанов, Александър Димитров Паунов, Добромир Мартинов Задгорски, Чавдар Стоянов Стоименов, Емил Ценов Георгиев, Иван Тодоров Модев, Симеон Петров Симеонов, Христо Атанасов Бонев, Христо Стефанов Христов, Александър Владимиров Радославов, Йовчо Боянов Топалов, Борис Емилов Халачев, Емил Любчов Костадинов, Йоан Кирилов Костадинов, за издигане на кандидат за президент Георги Седефчов Първанов и кандидат за вицепрезидент Ангел Иванов Марин за изборите на 22 октомври 2006 г., заведено под № 3 на 31.08.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Георги Седефчов Първанов и кандидат за вицепрезидент Ангел Иванов Марин за изборите на 22 октомври 2006 г., подписано от 107   избиратели, създали инициативния комитет, и 107 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от ЗИПВР за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

  1. Стефан Ламбов Данаилов

ЕГН ##########

  2. Костадин Петков Карамитрев

ЕГН  ##########

  3. Антон Николов Дончев

ЕГН  ##########

  4. Светлин Русев Вълчев

ЕГН  ##########

  5. Божидар Димитров Стоянов

ЕГН  ##########

  6. Венелин Христов Цанков

ЕГН ##########

  7. Леда Гео Милева

ЕГН  ##########

  8. Нешка Стефанова Робева

ЕГН  ##########

  9. Любомир Спиридонов Левчев

ЕГН  ##########

10. Иван Йорданов Гранитски

ЕГН ##########

11. Вежди Лефтеров Рашидов

ЕГН  ##########

12. Марко Атанасов Семов

ЕГН ##########

13. Емил Аспарухов Стойчев

ЕГН  ##########

14. Димитър Георгиев Гоцев

ЕГН  ##########

15. Иван Георгиев Филчев

ЕГН  ##########

16. Недялко Асенов Йорданов

ЕГН ##########

17. Велислава Иванова Дърева

ЕГН  ##########

18. Петя Иванова Василева

ЕГН  ##########

19. Иван Николов Черноземски

ЕГН  ##########

20. Дамян Николов Дамянов

ЕГН  ##########

21. Тодор Димитров Черкезов

ЕГН  ##########

22. Тотко Найденов Стоянов

ЕГН  ##########

23. Борислав Михайлов Борисов

ЕГН ##########

24. Анна Манолова Недялкова

ЕГН  ##########

25. Нино Петков Нинов

ЕГН  ##########

26. Георги Костов Георгиев

ЕГН  ##########

27. Станислав Тодоров Семерджиев

ЕГН  ##########

28. Валя Младенова Балканска

ЕГН ##########

29. Николина Иванова Чакърдъкова

ЕГН  ##########

30. Николай Димитров Овчаров

ЕГН  ##########

31. Георги Тодоров Калоянчев

ЕГН ##########

32. Хайгашод  Азад Агасян

ЕГН  ##########

33. Христина Борисова Ангелакова

ЕГН  ##########

34. Никола Иванов Инджов

ЕГН ##########

35. Веселин Стефанов Маринов

ЕГН ##########

36. Аня Ангелова Пенчева

ЕГН ##########

37. Мариан Стоянов Бачев                                                     

ЕГН ##########

38. Красимир Митев Мирев

ЕГН  ##########

39. Кирил Петров Йорданов

ЕГН  ##########

40. Евгений Желев Желев

ЕГН  ##########

41. Божидар Иванов Йотов

ЕГН  ##########

42. Дора Илиева Янкова

ЕГН  ##########

43. Георги Иванов Иванов

ЕГН ##########

44. Лазар Димитров Причкапов

ЕГН  ##########

45. Иво Кирилов Андонов

ЕГН  ##########

46. Николай Стоянов Трифонов

ЕГН ##########

47. Стефан Иванов Танев

ЕГН ##########

48. Ганчо Тодоров Ганчев

ЕГН  ##########

49. Йордан Йовчев Йовчев

ЕГН  ##########

50. Константин Стефанов Папазов

ЕГН  ##########

51. Любомир Ефтимов Ганев

ЕГН ##########

52. Йорданка Благоева Иванова

ЕГН  ##########

53. Боян Радев Александров

ЕГН  ##########

54. Валентин Йорданов Димитров

ЕГН  ##########

55. Хасан Исаев Мюрселов

ЕГН  ##########

56. Георги Николов Мърков

ЕГН  ##########

57. Борис Методиев Георгиев

ЕГН  ##########

58. Иван Николов Абаджиев

ЕГН  ##########

59. Янко Русев Русев

ЕГН  ##########

60. Пюзант Ованес Касабян

ЕГН  ##########

61. Иван Димитров Иванов

ЕГН  ##########

62. Емил Аврамов Кало

ЕГН  ##########

63. Милка Пеева Масурска

ЕГН  ##########

64. Евгений Георгиев Гиндев 

ЕГН ##########

65. Васил Костадинов Проданов

ЕГН ##########

66. Сюлейман Байрямов Сеферов - Сули

ЕГН ##########

67. Борис Генадиев Панкин

ЕГН ##########

68. Никола Иванов Колев

ЕГН ##########

69. Катя Николова Димитрова

ЕГН ##########

  70. Ангел Атанасов Папазов

ЕГН ##########

  71. Мариана Николова Попова

ЕГН ##########

  72. Анелия Георгиева Динева

ЕГН ##########

  73. Петър Иванов Стефанов

ЕГН ##########

  74. Тако Иванов Кръстев

ЕГН ##########

  75. Стоян Нешев Топалов

ЕГН ##########

  76. Яков Йосифов Молхов

ЕГН ##########

  77. Петър Траянов Велчев

ЕГН ##########

  78. Сава Пенчев Гърбузанов

ЕГН ##########

  79. Цветан Димитров Минков

ЕГН ##########

  80. Васил Трифонов Долапчиев

ЕГН ##########

  81. Красимир Петков Коцев

ЕГН ##########

  82. Георги Стоянов Георгиев

ЕГН ##########

  83. Електра Атанасова Стоева

ЕГН ##########

  84. Златина Росинова Узунова

ЕГН ##########

  85. Людмил Любенов Антов

ЕГН ##########

  86. Адил Ахмед Решидов

ЕГН ##########

  87. Арбен Мустафов Мименов

ЕГН ##########

  88. Александър Трифонов Томов

ЕГН ##########

  89. Георги Чавдаров Анастасов

ЕГН ##########

  90. Спас Янев Панчев

ЕГН ##########

  91. Николай Георгиев Камов

ЕГН ##########

  92. Кръстьо Илиев Петков

ЕГН ##########

  93. Тома Янков Томов

ЕГН ##########

  94. Александър Панайотов Каракачанов

ЕГН ##########

  95. Александър Димитров Паунов

ЕГН ##########

  96. Добромир Мартинов Задгорски

ЕГН ##########

  97. Чавдар Стоянов Стоименов

ЕГН ##########

  98. Емил Ценов Георгиев

ЕГН ##########

  99. Иван Тодоров Модев

ЕГН ##########

100. Симеон Петров Симеонов

ЕГН ##########

101. Христо Атанасов Бонев

ЕГН ##########

102. Христо Стефанов Христов

ЕГН ##########

103. Александър Владимиров Радославов

ЕГН ##########

104. Йовчо Боянов Топалов

ЕГН ##########

105. Борис Емилов Халачев

ЕГН ##########

106. Емил Любчов Костадинов

ЕГН ##########

107. Йоан Кирилов Костадинов

ЕГН ##########,

 

за издигане на кандидат за президент Георги Седефчов Първанов и кандидат за вицепрезидент Ангел Иванов Марин в изборите на 22 октомври 2006 г.

ВПИСВА инициативния комитет в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения