Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

София, 17 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: определяне на реда за представяне на кандидатите

                    за президент и вицепрезидент на Републиката във

                    формите на предизборна кампания по БНТ и БНР

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, 7 и 8 във връзка чл. 11а, ал. 2 и 6 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Решение № 80 и Решение № 82 от 11 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР на 17 септември 2006 г. в 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, зала "Света София", Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката изтегли жребии за определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Въз основа на изтеглените жребии Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки във встъпителните клипове:

№ 1 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

№ 2 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 3 - Григор Петров Велев - Йордан Жеков Мутафчиев

№ 4 - Любен Йорданов Петров - Нели Атанасова Топалова

№ 5 - Петър Кирилов Берон - Стела Димитрова Ангелова-Банкова

№ 6 - Георги Евдокиев Марков - Мария Маринова Цонева-Иванова

№ 7 - Неделчо Крумов Беронов - Юлиана Иванова Николова

 

ІІ. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в заключителните клипове:

№ 1 - Неделчо Крумов Беронов - Юлиана Иванова Николова

№ 2 - Георги Евдокиев Марков - Мария Маринова Цонева-Иванова

№ 3 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 4 - Петър Кирилов Берон - Стела Димитрова Ангелова-Банкова

№ 5 - Любен Йорданов Петров - Нели Атанасова Топалова

№ 6 - Григор Петров Велев - Йордан Жеков Мутафчиев

№ 7 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

 

ІІІ. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в агитационните клипове в предизборната кампания:

№ 1 - Григор Петров Велев - Йордан Жеков Мутафчиев

№ 2 - Любен Йорданов Петров - Нели Атанасова Топалова

№ 3 - Петър Кирилов Берон - Стела Димитрова Ангелова-Банкова

№ 4 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

№ 5 - Георги Евдокиев Марков - Мария Маринова Цонева-Иванова

№ 6 - Неделчо Крумов Беронов - Юлиана Иванова Николова

№ 7 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

 

ІVОбявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в хрониките:

№ 1 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 2 - Любен Йорданов Петров - Нели Атанасова Топалова

№ 3 - Неделчо Крумов Беронов - Юлиана Иванова Николова

№ 4 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

№ 5 - Георги Евдокиев Марков - Мария Маринова Цонева-Иванова

№ 6 - Григор Петров Велев - Йордан Жеков Мутафчиев

№ 7 - Петър Кирилов Берон - Стела Димитрова Ангелова-Банкова

 

V. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в диспутите:

№ 1 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 2 - Георги Евдокиев Марков - Мария Маринова Цонева-Иванова

№ 3 - Григор Петров Велев - Йордан Жеков Мутафчиев

№ 4 - Любен Йорданов Петров - Нели Атанасова Топалова

№ 5 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

№ 6 - Петър Кирилов Берон - Стела Димитрова Ангелова-Банкова

№ 7 - Неделчо Крумов Беронов - Юлиана Иванова Николова

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения