Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 228

София, 29 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на страната

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 12 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като взе предвид постъпилата информация от 31 районни избирателни комисии за приключилото гласуването във всички избирателни секции на територията на страната Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Обявява края на изборния ден на произведения на 29 октомври 2006 г. нов избор за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на територията на страната в 19,30 ч. на 29 октомври 2006 г.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения