Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 54

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район   Смолян № 22 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Бойко Младенов Младенов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Иван Михайлов Райков

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Хамди Хайриев Ефельов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Иван Милков Гавазов

ЕГН ##########

5.

 

Елена Стефанова Костова

ЕГН ##########

6.

 

Илия Тодоров Сбирков

ЕГН ##########

7.

 

Мария Димитрова Бебелекова

ЕГН ##########

8.

 

Екатерина Атанасова Шишкова

ЕГН ##########

9.

 

Красимир Сашев Чобанов

ЕГН ##########

10.

 

Лидия Христова Парпулева

ЕГН ##########

11.

 

Светослав Генчев Хаджигенчев

ЕГН ##########

12.

 

Сирма Стойкова Демирева

ЕГН ##########

13.

 

Катя Йорданова Ангелова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Росица Николова Генчева

ЕГН ##########

2.

 

Величка Ташева Пачеджиева

ЕГН ##########

3.

 

Ивана Николова Баташка

ЕГН ##########

4.

 

Димитър Стоянов Марев

ЕГН ##########

5.

 

Емилия Даниелова Карова

ЕГН ##########

6.

 

Дияна Минчева Якубова

ЕГН ##########

7.

 

Стоян Иванов Иванов

ЕГН ##########

8.

 

Милен Николов Сираков

ЕГН ##########

9.

 

Маргарита Руменова Хитрова

ЕГН ##########

10.

 

Росица Стайкова Обретенова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения