Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

София, 12 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: финансирането на предизборната кампания

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, чл. 12 и § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 71, ал. 5 и чл. 73 от закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания се финансира със средства на кандидатите и на регистриралите ги политически партии и инициативни комитети.

2. Общата сума, изразходвана от кандидатите и регистриралите ги политически партии и инициативни комитети, не може да надвишава 2 000 000 лв.

3. Средствата за финансиране на кампанията могат да бъдат:

а) лични на кандидатите за президент и вицепрезидент;

б) средства на регистриралите съответните кандидати политически партии и инициативни комитети.

в) целеви дарения за финансиране на кампанията, като сумата на едно дарение не може да надвишава:

       - 10 000 лв. от физическо лице;

       - 30 000 лв. от юридическо лице.

4. Не се допуска финансиране на предизборната кампания от:

а) чужди държави;

б) чуждестранни физически и юридически лица;

в) смесени дружества с повече от 25 % чуждестранно участие;

г) юридически лица с повече от 50 % държавно участие;

д) юридически лица с повече от 50 % общинско участие.

5. Политическите партии, регистрирали кандидатски листи, представят в Сметната палата в срок от 5 дни от изтичане на срока за регистрация на кандидатите (до 21 септември включително) банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания, както и отделни банкови сметки за избирателни райони, ако има такива.

6. Инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент, откриват набирателна сметка в избрана от тях банка, сведение за която представят в Сметната палата в срока по т. 5.

7. За политическите партии, регистрирали кандидатски листи, важат забраните на чл. 24, т. 5 - 7 от Закона за политическите партии.

8. В срок от един месец след приключване на изборите (изборният ден, довел до окончателни резултати) политическите партии и инициативните комитети представят в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства с приложени към тях извлечения от представените преди това пред Сметната палата банкови сметки.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения