Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК за

 ИПВР пред Върховния административен съд

 

 

На основание чл. 10н, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката:

  1. Антон Сираков

  2. Димитър Радев

  3. Елена Маркова

  4. Емил Пенков

  5. Иван Давидов

  6. Наташа Тачева

  7. Ралица Негенцова

  8. Румен Еленски

  9. Румяна Сидерова

10. Хараламби Анчев

11. Цветана Чуклева,

да я представляват пред Върховния административен съд заедно и поотделно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения