Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 120

София, 18 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 60 от 4 септември 2006 г.

 

 

Въз основа на писмо вх. № 157 от 18.09.2006 г. от областния управител на област Стара Загора и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и 20, ал. 4 - 8, чл. 10б, ал. 3 - 9, чл. 10н, ал. 3, т. 8 и § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 41, ал. 8, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 60 от 4 септември 2006 г., като собственото име на председателя на РИК - Стара Загора № 27, вместо "Татяна" да се чете "Таня".

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Стара Загора № 27.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения