Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

София, 19 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от Илия Димитров Петров, областен координатор на ПП "АТАКА" и коалиция "АТАКА" за област Монтана, против решение № 13 от 14.09.2006 г. на РИК - Монтана № 12

 

Постъпила е жалба вх. в РИК № 20 от 15.09.2006 г. от Илия Димитров Петров, областен координатор на ПП "АТАКА" и коалиция "АТАКА" за област Монтана, против решение № 13 от 14.09.2006 г. на РИК - Монтана № 12.

Жалбоподателят сочи, че неоснователно РИК - Монтана № 12, е назначила съставите на секционните избирателни комисии за община Якимово, след като в консултациите при кмета на общината не е участвал пълномощник на представителя на ПП "АТАКА" Волен Сидеров, а пълномощник на Илия Иванов Киров, председател на ПП "НДСО", и на Петър Станиславов Манолов, председател на ПП "Българска национално-патриотична партия", явяващи се партии мандатоносители.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката намира жалбата за неоснователна, тъй като жалбоподателят не е представил предложение за замяна в съставите на СИК за община Якимово от името на парламентарно представената партия "АТАКА".

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Илия Димитров Петров, областен координатор на ПП "АТАКА" и коалиция "АТАКА" за област Монтана, против решение № 13 от 14.09.2006 г. на РИК - Монтана № 12.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                        Мустафа Карадайъ

Всички решения