Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

София, 1 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: процедура за теглене на жребий за

                    определяне поредността на вписване

                    на съответната листа в бюлетината за

                    гласуване

 

На основание чл. 6, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 11 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Определя следната процедура за теглене на жребий:

1. В избирателна кутия № 1 се поставят 20 (двадесет) еднакви плика, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК за ИПВР.

2. В избирателна кутия № 2 се поставят пликове, съдържащи регистрираните кандидатски листи за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.

3. Председателят на ЦИК за ИПВР изтегля един плик от избирателна кутия № 1 и обявява името на члена на ЦИК за ИПВР, който ще пристъпи към тегленето на жребий за определяне номерата на листите в бюлетината.

При изтегляне на плик, съдържащ името на отсъстващ член на ЦИК за ИПВР, процедурата се повтаря.

4. Определеният чрез жребий член на ЦИК за ИПВР изтегля от избирателна кутия № 2 плик на регистрираните кандидатски листи за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и определя номера на листата в бюлетината по поредността на изтеглянето.

Съответният номер на кандидатската листа в бюлетината се запазва и при нов избор.

5. Тегленето на жребий се извършва публично. На него могат да присъстват: кандидатите за президент и вицепрезидент, техните застъпници, представители на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети, както и представители на средствата за масова информация и наблюдатели.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения