Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

София, 8 септември 2006 г.

 

 

 

Въз основа на становището на работната група, докладвано от Александър Петров, и след станали разисквания Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Класира кандидата "Информационно обслужване" АД за участие в процедурата по възлагане на компютърната обработка и издаване на Бюлетин на ЦИК за ИПВР с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката - 2006 г.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения