Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

220

София, 24 октомври 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: снабдяване на секциите в чужбина с изборни книжа и бюлетини за новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и чл. 15 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и писмо на Минстерство на външните работи вх. № 416 от 24.10.2006 г. Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Гласуването в чужбина се извършва с бюлетина, утвърдена с Решение № 216 от 23.10.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

2. Министерството на външните работи снабдява СИК в чужбина с необходимите секционни протоколи и бюлетини чрез доставянето им до дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответните държави.

3. При невъзможност за своевременно доставяне на секционните протоколи и бюлетините за гласуване до държавите, изброени в приложение № 1 (съставляващо неразделна част от настоящото решение), те се изпращат по електронен път. 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

                                              

СЕКРЕТАР:       

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения