Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161

София, 1 октомври 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: приемането на Методически указания за СИК

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Методически указания за работата на СИК по приложението на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с организацията и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на 22 октомври 2006 г.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения