Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 140

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от упълномощения представител на

 парламентарна партия  "АТАКА" против

 решение  № 15 от 16.09.2006 г. на

 РИК - Пазарджик № 13

 

 

Постъпила е жалба от упълномощения представител на парламентарна партия "АТАКА", вх. № 25 от 19.09.2006 г. в РИК - Пазарджик, против решение № 15 от 16.09.2006 г. на РИК - Пазарджик № 13, обявено на същата дата, с което се атакува разпределянето на местата в секционните избирателни комисии в община Пазарджик.

Възражението касае неназначаване на представители на парламентарна партия "АТАКА" в състава на секционните избирателни комисии в община Пазарджик.

Жалбата е подадена в срок от надлежно упълномощено лице.

Жалбата е неоснователна поради следните съображения:

Нормата на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР не поставя изискване представители на всички политически сили да бъдат включени във всяка секционна избирателна комисия. Представителството, визирано в цитирания текст на закона, се отнася до основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание общо за целия избирателен район.

Поради изложените съображения и на основание чл. 10л, ал. 5, изр. първо и чл. 10м, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 19 от 25 август 2006  г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на парламентарна партия "АТАКА" против решение №   15 от 16.09.2006 г. на РИК - Пазарджик № 13, за определяне състава на секционните избирателни комисии в община Пазарджик.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения