Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

София, 25 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент  на Републиката

 

 

На основание чл. 10л, ал. 2 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. На лицата, включени в състава на районните избирателни комисии, за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща месечно възнаграждение, както следва:

Председател                        - 350 лв.

Заместник-председател       - 320 лв.

Секретар                              - 320 лв.

Член                                     - 300 лв.

2. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател                        - 28 лв.

Заместник-председател       - 26 лв.

Секретар                              - 26 лв.

Член                                     - 24 лв.

Тези възнаграждения се изплащат и при нов избор на 29 октомври 2006 г.

3. Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения